INDEXED JOURNALS: Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi
 
Title:      Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi
Categories:      Tourism, Hospitality, Leisure and sport
ItemId:      5
Editor-in-Chief(s):      Kutay OKTAY
ISSN:      2587-1080
Publisher:      Kastamonu Üniversitesi
Journal Origin Country:      Turkey
Publication Frequency :      2 Issues per year
Start Year:      2015
Language:      Turkish
DS:      3.99
Journal Class:      4 
Cover:      cover           Button Buy now Journal Web Site
Description:     

Günümüzde ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemi her geçen gün artmakta olan turizm, hızla büyümekte ve gelişmekte olan Türk Dünyası’nın da ileriye gitmesi açısından değerlendirilebilecek önemli bir güçtür. Turizmin Türk Dünyası’nın ilerlemesi ve bütünleşmesine sağlayabileceği katkıların yükseltilebilmesi noktasında konunun çok boyutlu olarak incelenmesinde yarar vardır. Buradan hareketle, Türk Dünyası’nda turizmin gelişme perspektiflerinin, sorunlarının ve çözümlerinin akademik çalışmalarla araştırılmasının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergi olarak Aralık 2015 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır

 

Last Issue

Please past text to modal

 

 

Full Open Access

All contents are available to everyone without any restrictions, such as membership requirement.

 Limited Access

Only some contents are open access, or there are some other restrictions

Restricted

Access to the content is subject to certain restrictions.

 No fees

There is no charges like Article Processing Charges or Submission Charges etc.

Costly

Journal charges in any way