INDEXED JOURNALS: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
 
Title:      Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
Categories:      Tourism, Hospitality, Leisure and sport
ItemId:      17
Editor-in-Chief(s):      Yüksel Öztürk
ISSN:      2587-0890
Publisher:      Prof. Dr. Yüksel Öztürk
Journal Origin Country:      Turkey
Publication Frequency :      4 Issues per year
Start Year:      2017
Language:      English
DS:      1.79
Journal Class:      3 
Cover:      cover
Description:     

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi'nin yayın odağında;

Türk Turizm Araştırmaları alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan,

Sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan,

Türk Turizm Araştırmaları alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer almaktadır.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi'nin yayın kapsamında;

Turizm İşletmeciliği,

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği,

Gastronomi ve Mutfak Sanatları,

Rekreasyon Yönetimi,

çalışmaları yer almaktadır.

 

Last Issue

 • Cilt 5, Sayı 1, 2021

  Türk Turizm Araştırmaları Dergisi Mar 11, 2021 | 23:54 pm

   Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer Turizm Destinasyonları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz (Destination Competitiveness in Tourism: A Comparative Analysis Between Alanya and Kemer Tourism Destinations) Ahmet DUMAN, Serpil KOCAMAN ss. 1-18.[…]

  Read more...
 • Cilt 4, Sayı 4, 2020

  Türk Turizm Araştırmaları Dergisi Oct 10, 2020 | 01:37 am

   Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Covid-19 Salgınının Turizm Sektörüne Etkilerinin ve Uygulanan Stratejilerin Değerlendirilmesi: Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma (Evaluation of the Impacts of Covid-19 Pandemic on Tourism Sector and the Applied Strategies: A Research on[…]

  Read more...
 • Cilt 4, Sayı 3, 2020

  Türk Turizm Araştırmaları Dergisi Jul 8, 2020 | 12:22 pm

   Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Koronavirüs Salgınının Tatile Çıkma Niyeti Üzerine Etkisi (The Effect of the Coronavirus Pandemic on The Intention of Buying A Holiday) S. Ceylin ŞANLI, Ahmet ERDEM ve Kamil UNUR ss.1671-1688. DOI: 10.26677/TR1010.2020.444  Özet[…]

  Read more...
 • Cilt 4, Sayı 2, 2020

  Türk Turizm Araştırmaları Dergisi Apr 15, 2020 | 01:40 am

   Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Turizm Destinasyonlarında Turistin Temsilcisi Olarak Yerleşik Yabancıların Yerel Halk ile Sosyal Etkileşimleri ve Sosyal Etkileşimde Kalış Süresinin Etkisi (Social Interactions of Foreign Residents as Tourist Representatives with Local People in Tourism[…]

  Read more...
 • Cilt 4, Sayı 1, 2020

  Türk Turizm Araştırmaları Dergisi Jan 24, 2020 | 01:02 am

   Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Planlı Davranış Teorisi ve Turizm Üzerine Yapılan Uluslararası Yayınların Bibliyometrik Analizi (Bibliometric Analysis of International Publications on Planned Behavior Theory and Tourism) Oğuz NEBİOĞLU ve Bahadır KALIPÇI ss.1-14. DOI: 10.26677/TR1010.2020.296  Özet  Tam[…]

  Read more...
 • Cilt 3, Sayı 4, 2019

  Türk Turizm Araştırmaları Dergisi Oct 10, 2019 | 03:19 am

   Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi İmece Kültürünün Turizmde Kullanımı: Bilecik-Kurşunlu Köyü (The Use of Imece Culture in Tourism: Bilecik-Kurşunlu Village) Meryem AKOĞLAN KOZAK, Necip ÖZDEMİR ve Yusuf ÇUHADAR ss.805-819. DOI: 10.26677/TR1010.2019.212  Özet  Tam Metin Araştırma Makalesi Otel[…]

  Read more...
 • Cilt 3, Sayı 3, 2019

  Türk Turizm Araştırmaları Dergisi Jul 10, 2019 | 01:15 am

   Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Çevrimiçi Platformların Konaklama Sektörüne Etkileri (The Effects of Online Platforms to the Accommodation Sector) Rıdvan KOZAK ve Can Cemal CİNGİ ss.174-187. DOI: 10.26677/TR1010.2019.153  Özet  Tam Metin Araştırma Makalesi Kapadokya’da Balon Turizmi Deneyimi[…]

  Read more...
 • Cilt 3, Sayı 2, 2019

  Türk Turizm Araştırmaları Dergisi Mar 22, 2019 | 10:17 am

   Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Termal Turizmde Hizmet Kalitesi, Tüketim Duyguları ve Tekrar Ziyaret Niyeti İlişkisi: Balıkesir’de Bir Araştırma (The Relationship Between Service Quality, Consumption Emotions and Revisit Intention in Thermal Tourism: A Study in Balıkesir)[…]

  Read more...
 • Cilt 3, Sayı 1, 2019

  Türk Turizm Araştırmaları Dergisi Jan 9, 2019 | 22:58 pm

   Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Demografik Değişkenlerine Göre Mesleki Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi (Investigation of Professional Commitment Level According to The Demographic Variables of Vocational and Technical Anatolian High School Students) Sercan YILDIZ, L.[…]

  Read more...
 • Cilt 2, Sayı 4, 2018

  Türk Turizm Araştırmaları Dergisi Oct 9, 2018 | 22:55 pm

   Kapak  Hakem Kurulu  İçindekiler  Tüm Sayı Destinasyon Tercihinde Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlerinin Önemi: Uluslararası Kültür Turistleri Üzerine Bir Uygulama (The Importance of Intangible Cultural Heritage Assets in Destination Preference: An Implementation on International Cultural Tourists) Çağrı SAÇLI ve Cevdet[…]

  Read more...

 
Please past text to modal

 

 

Full Open Access

All contents are available to everyone without any restrictions, such as membership requirement.

 Limited Access

Only some contents are open access, or there are some other restrictions

Restricted

Access to the content is subject to certain restrictions.

 No fees

There is no charges like Article Processing Charges or Submission Charges etc.

Costly

Journal charges in any way