INDEXED JOURNALS: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
 
Title:      Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
Categories:      Tourism, Hospitality, Leisure and sport
ItemId:      1
Editor-in-Chief(s):      Nazmi Kozak , Çağıl Hale Özel
ISSN:      1300-4220
Publisher:      Detay Yayıncılık
Journal Origin Country:      Turkey
Publication Frequency :      2 Issues per year
Start Year:      1990
Language:      Turkish
DS:      6.09
Journal Class:      5 
Cover:      cover
Description:     

 

Ana­to­lia: Tu­rizm Araştır­ma­la­rı Der­gi­sinin ilk sayısı 1990 yılının Ocak ayında yayımlandı. Dergi 2019 yılı ile birlikte otuzuncu yayın yılını doldurdu. Dergi, “hakem-denetimli” olarak yayımlanan ülkemizdeki ilk birkaç dergi arasında yer almaktadır. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 1997 yıllından (Yıl 8, Sayı 3-4) itibaren “hakemli-dergi” dergi olarak yayımlanmaktadır. Turizmin disiplinlerarası özelliği dolayısıyla dergiye önerilen makalelerin bir şekilde turizmle ilgili olması veya turizm konusunu/sektörünü uygulama alanı olarak inceleyen çalışmaları içermesi beklenmektedir. Dergiye önerilen her bir makale için en az iki hakemin danışmanlığına başvurularak yayım / red kararı verilmektedir.

Dergiye yayıma kabul edilen her bir makale Dil ve Anlatım Editörü tarafından okunduktan ve gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanmaktadır. Dergide yayıma kabul edilen makaleler, kabul edildikleri tarihe bağlı olarak sıraya konulmakta ve yayım tarihleri bu sıraya göre olmaktadır. Ek olarak, dergiye makale önermek için herhangi bir zaman dilimi yoktur, yılın her günü dergiye makale önerilebilir.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, ülkemizde turizm alanındaki bilimsel çalışmaların niteliğinin artmasına katkıda bulunmayı temel yayın politikası olarak kabul eden bir ekip tarafından yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi editörlüğü dergide yayımlanacak makaleler için parasal ödeme talebinde bulunmanın bilimsel yayın etiğine aykırı olduğunu kabul etmektedir. Derginin otuz yıllık yayın yaşamında böyle bir uygulamasının olmadığını, bundan sonra da olmayacağını beyan ederiz.

Last Issue

Please past text to modal

 

 

Full Open Access

All contents are available to everyone without any restrictions, such as membership requirement.

 Limited Access

Only some contents are open access, or there are some other restrictions

Restricted

Access to the content is subject to certain restrictions.

 No fees

There is no charges like Article Processing Charges or Submission Charges etc.

Costly

Journal charges in any way