INDEXED JOURNALS: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
 
Title:      Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
Categories:      Tourism, Hospitality, Leisure and sport
ItemId:      3
Editor-in-Chief(s):      Muammer MESCİ
ISSN:      1304-7590
Publisher:      Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti.
Journal Origin Country:      Turkey
Publication Frequency :      3 Issue per year
Start Year:      2004
Language:      Turkish
DS:      5.69
Journal Class:      5 
Cover:      cover
Description:     

Aim

 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda SOİD’in yayın ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:

 • SOID dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez yayımlanır,

 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir,

 • Dergide bilimsel nitelikli makaleler yayımlanır ve ampirik (uygulamalı/deneysel) araştırmalara öncelik verilir. Ayrıca turizm sektörü temsilcilerinin görüşleri ve turizm sektörü ile ilgili inceleme dosyaları da yayımlanır,

 • Makalelerde yer alan görüşlerin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir,

 • Yayımlanmak üzere SOID’e gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış olmalıdır,

 • SOİD’e gönderilen çalışmalar tamamen bilimsel etik kurallarına uyularak hazırlanmış olmalıdır,

 • SOİD’e gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak intihale karşı incelenmektedir.

 • Yayımlanan makalelere ilişkin tüm telif hakları dergiye aittir,

 • SOİD açık erişim sistemi olan Ulakbim Dergipark üzerinde yayınlanmaktadır. Yayınlanan tüm sayılarına ve sayılarda yer alan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimini(BOAI) desteklemektedir.

 • Yazarlara makaleleri için herhangi bir telif ücreti veya başka bir isim altında ödeme yapılmaz. Dergiye çalışma gönderen yazarlar bu tür taleplerde bulunmamayı kabul etmiş sayılırlar.

 • SOİD çevrimiçi sürümünde yayımlanan akademik içeriğin tersi belirtilmediği sürece Sidaş Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 Unported (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır.

 • SOİD dergimize gönderilen aday makaleler için etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir(http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizin-dergi-degerlendirme-kriterleri/)

 Scope

 Dergimize kuramsal, ampirik (uygulamalı/deneysel) ve turizm isletmelerinden örnek olaylar olmak üzere üçfarklı türde çalışma gönderilebilir.

 · Kuramsal çalışmalar; bir konu hakkında yazılmış literatürü sentezleyerek turizm işletmelerine öneriler sunan çalışmalardır. Bu çalışmalarda sonuç ve öneriler kısmı önemlidir.

· Ampirik (uygulamalı) çalışmalar; bir konu hakkında bilimsel veri toplama teknikleri ile turizm işletmelerinden veri toplanarak hazırlanan çalışmalardır. Bu çalışmalarda önemli olan kısım bulgular, tartışma ve öneri kısımlarıdır. Bu nedenle yazarların özellikle literatür ve yöntem kısımlarını kısa tutmaları önerilir.

·Sektörden örnek olaylar türündeki çalışmalar; turizm işletmelerinde üst ve orta kademe yöneticilerinin işletmelerinde karşılaştıkları bir sorunu nasıl çözdüklerini (örneğin, kriz veya personel devir hızı vb gibi), yeni bir yönetim tekniğini nasıl uyguladıklarını (örneğin, toplam kalite vb gibi), işletmelerinde örgütsel bir değişimi nasıl başardıklarını anlatan çalışmalardır. Bu çalışmalarda yöneticilerin yaşadıkları deneyimlerinden ne öğrendikleri ve bu konudaki önerileri önemlidir. Bu türde çalışma göndermeyi arzu eden yöneticilere yazım ve edit etme konusunda dergi editörü ve editör yardımcıları gereken desteği göstereceklerdir. Ayrıca akademisyen arkadaşlar sektörden bir yönetici ile bu türde çalışmayı makale veya röportaj şeklinde hazırlayarak gönderebilirler.

 

Last Issue

Please past text to modal

 

 

Full Open Access

All contents are available to everyone without any restrictions, such as membership requirement.

 Limited Access

Only some contents are open access, or there are some other restrictions

Restricted

Access to the content is subject to certain restrictions.

 No fees

There is no charges like Article Processing Charges or Submission Charges etc.

Costly

Journal charges in any way