×

Warning

JFile: :read: Unable to open file: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssr/rss/earlypub/en
×

Message

Failed loading XML...
INDEXED JOURNALS: Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 
Title:      Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Categories:      Tourism, Hospitality, Leisure and sport
ItemId:      26
Editor-in-Chief(s):      Kadir Yıldız
ISSN:      2548-0723
Publisher:      Kadir Yıldız
Journal Origin Country:      Turkey
Publication Frequency :      2 Issues per year
Start Year:      2016
Language:      Turkish
DS:      1.91
Journal Class:      2 
Cover:      cover           Button Buy now Journal Web Site
Description:     

Aim and scope: Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi'nin temel amacı, Spor Bilimleri alanına ilişkin güncel gelişmeleri bütüncül ve kapsayıcı bir biçimde inceleyerek bu doğrultuda ortaya çıkan özgün makale ve derlemeleri hedef kitle ile paylaşmaktır. 

Değişen ve sürekli bir gelişim içerisinde olan günümüz dünyasında, spor bilimleri çalışmalarına daha bütüncül ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekmektedir. Çünkü spor endüstrisi günümüzde birçok farklı alanlardan etkilenebilmektedir. Bu etkileşim ortamında Spor Bilimleri Alanında yapılan nitelikli bilimsel çalışmaları okuyucularla buluşturmak hedeflenmektedir.

 

Last Issue

Early View

Please past text to modal

 

 

Full Open Access

All contents are available to everyone without any restrictions, such as membership requirement.

 Limited Access

Only some contents are open access, or there are some other restrictions

Restricted

Access to the content is subject to certain restrictions.

 No fees

There is no charges like Article Processing Charges or Submission Charges etc.

Costly

Journal charges in any way