INDEXED JOURNALS: Journal of Humanities and Tourism Research
 
Title:      Journal of Humanities and Tourism Research
Categories:      Tourism, Hospitality, Leisure and sport
ItemId:      27
Editor-in-Chief(s):      Nuray Turker
ISSN:      2717-7092
Publisher:      Karabuk University
Journal Origin Country:      Turkey
Publication Frequency :      4 Issues per year
Start Year:      2010
Language:      Multilingual (English, Turkish)
DS:      0.00
Journal Class:      0 
Cover:      cover           Button Buy now Journal Web Site
Description:     

Aim and scope: The Journal of Humanities and Tourism Research (JoHUT) is an open-access, refereed scientific journal published quarterly in March, June, September and December. The Journal, which is a periodical of Karabük University, has been published since 2010. Starting from the 10th volume of 2020, the Journal has changed its name from Karabük University Journal of Institute of Social Sciences (JOISS) to Journal of Humanities and Tourism Research. JoHUT is an international journal and indexed internationally. JoHUT, which aims to distribute research in humanities and tourism for the service of scientists, publishes manuscripts in Turkish and English.

 

Last Issue

 

Saliha Çetinyokuş - Yıldırım Güneş  
Türkiye’de Endüstriyel Kazalara Yönelik Arazi Kullanım Planlaması (AKUP) Problemi Ss, 226-248
The Problem of Land Use Planning (LUP) for Industrial Accidents in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut768
Özet | Abstract | Tam Metin |
Arzu Özyürek - Derya Atalay  
Ergenlerde Arkadaşlık İlişkileri ve Akran Sapması Ss, 249-261
Friendship Relationships and Peer Deviation in Adolescents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut843
Özet | Abstract | Tam Metin |
Koray Yıldırım - Fatih Mehmet Öcal  
Tasarruf Açığı Sorunu: Türkiye ve Çin Karşılaştırması Ss, 262-274
Saving Gap Problem: Comparison of Turkey and China
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut783
Özet | Abstract | Tam Metin |
Mevlüt Can Koçak - Olgun Küçük  
İnternet ve Sosyal Medya Haberlerinde Ötekinin (Suriyeli Sığınmacılar) Konumlandırılışı: Konya Örneği Ss, 275-288
The Positioning of the Other (Syrian Refugee Asylum) on the Internet and Social Media News: the Example of Konya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut836
Özet | Abstract | Tam Metin |
Şaduman Yıldız  
Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği Ss, 289-304
The Sustainability of Turkey’s Current Accounts Deficit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut785
Özet | Abstract | Tam Metin |
Zümre Gizem Yılmaz Karahan  
Edith Sitwell ve Elizabeth Jennings Şiirlerinde Yanan Atom Bombaları Ss, 305-312
Blazing Atomic Bombs in the Poetry of Edith Sitwell and Elizabeth Jennings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut793
Özet | Abstract | Tam Metin |
Ayşe Kurtlu - Koray Gobi  
Konaklama İşletmelerinde Tamamlanmamış Hizmet Üretim Maliyetlerinin TMS 2 Açısından İncelenmesi Ss, 313-325
Investigation of Uncompleted Service Production Costs in Accommodation Enterprises in Terms of TAS 2
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut834
Özet | Abstract | Tam Metin |
Ummuhan Kaçar - Muhammet Bilgen  
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesinde Korunan 000717-(1-30) Envanter Numaralı Kur’an-ı Kerîm Cüzlerinin Tezyinat Açısından İncelenmesi Ss, 326-341
Investigation of The Qur’an Juzs in terms of Illumination and Binding with Inventory Numbers 000717-(1-30) Protected in the Central Library of The Presidency of Religious Affairs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut849
Özet | Abstract | Tam Metin |
Berna Vatansever - Önder Deniz  
İzmir Yazılı Basınında Sağlık Haberlerinin Niteliksel Analizi Ss, 342-353
A Qualitative Analysis of Health News in Izmir Written Press
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut851
Özet | Abstract | Tam Metin |
Osman Çevik - Ebru Kaya  
Otokar'ın Büyüme ve Karlılığına İlişkin Box-Jenkins Yöntemi ile Bir Öngürü Çalışması Ss, 354-368
A Study on Otokar's Growth and Profitability Forecasting Using the Box-Jenkins Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut853
Özet | Abstract | Tam Metin |
Aysun Çelik  
Klasik Türk Edebiyatında Matla‘ Söyleme Geleneği ve Hâşimî’nin Matlalarının Yeni Bir Nüshası Ss, 369-413
The “Matla” Telling Tradition in Classical Turkish Literature and a New Copy of Hâşîmî's Matlas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut870
Özet | Abstract | Tam Metin |
Turan Akkoyun  
Türkiye’nin Günümüz Doğu Akdeniz Politikaları Ss, 414-431
Turkey, the Eastern Mediterranean Politics Today
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut863
Özet | Abstract | Tam Metin |
A. Esra Bölükbaşı Ertürk - Emre Karataş  
Safranbolu'da Cumhuriyet Dönemi Konut Örnekleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 432-455
A Research on the Housing Examples of the Early Republican Period in Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut878
Özet | Abstract | Tam Metin |
Y. Sinan Zavalsız - Yasemin Ebru Öztürk  
Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Sosyo-Kültürel Etkileri: Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Örneği Ss, 456-474
Socio-Cultural Effects of Festivals on Local People: The Case of the International Golden Saffron Documentary Film Festival
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut838
Özet | Abstract | Tam Metin |
Tahsin Çetinyokuş - Oya Gazdağı  
Bankacılık Sektöründe Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliğinin Sağlanması Amacıyla ISO/IEC 27001 ve ISO 22301 Standartlarının Uygulanmasına Yönelik Kavramsal İnceleme Ss, 475-491
Conceptual Review for Implementation of ISO/IEC 27001 and ISO 22301 for Information Security and Business Continuity in the Banking Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut781
Özet | Abstract | Tam Metin |
Please past text to modal

 

 

Full Open Access

All contents are available to everyone without any restrictions, such as membership requirement.

 Limited Access

Only some contents are open access, or there are some other restrictions

Restricted

Access to the content is subject to certain restrictions.

 No fees

There is no charges like Article Processing Charges or Submission Charges etc.

Costly

Journal charges in any way